HİZMET VE DESTEKLER

FRANCHİSİNG İLE VERİLEN HİZMET VE DESTEKLER

  1. Yatırımcının belirttiği lokasyonlar da karlılık fizibilitesinin yapılması veya yatırımcının talepleri doğrultusunda uygun lokasyon tespitinin yapılarak aday yerlerin belirlenmesi;
  2. Mimari Projelendirme;
  3. Personel eğitimi;
  4. Kioks Açılışı;
  5. Kioks denetimleri
YATIRIMCININ BELİRTTİĞİ LOKASYONLAR DA KARLILIK FİZİBİLİTESİNİN YAPILMASI VEYA YATIRIMCININ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGUN LOKASYON TESPİTİNİN YAPILARAK ADAY YERLERİN BELİRLENME

✓ Lokasyon Tespiti,
✓ Belirlenen Lokasyonda, uygun mağazanın bulunması,
✓ Aday mağazaların karlılık fizibilitelerinin yapılması
✓ Alışveriş Merkezlerinde kiralama konusunda danışmanlık yapılması
✓ Kira kontratlarının yapılmasında hukuki danışmanlık verilmesi,

MİMARİ PROJELENDİRME

✓ Belirlenen yere uygun 3 boyutlu mimari tasarım ve uygulama projesinin hazırlanması,
✓ Projeye uygun iş akışlarının belirlenmesi
✓ Kioks imalat hazırlık
✓ Kullanılacak ekipmanları temini
✓ Anahtar teslim kurulum

PERSONEL EĞİTİMİ

✓ Seçilen personel için eğitim planının yapılması ve gerekli eğitimlerin mevcut kiokslarda uygulamalı olarak verilmesi,
✓ Eğitim sonunda personelin yeterlilik sınavına tabi tutulması,

KİOKS AÇILIŞI

✓ Yatırımcı ile birlikte açılış organizasyonun ve tanıtıcı faaliyetlerin planlanması,
✓ El ilanı, Billboard, Dijital Pazarlama gibi tanıtıcı reklam tasarımlarının hazırlanması,

KİOKS DENETİMLERİ

✓ Juice Zone yetkilileri tarafından belli periyodlarda haberli veya habersiz olarak kioksun işleyişinin ve ürünlerin denetlenmesi,
✓ Gizli müşteri uygulaması ile hizmet ve ürün standartının ölçümlenmesi ve raporlanması,
✓ Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklikleri gidermek amacıyla eğitimlerin yapılması,
✓ Yeni ürün ve sektör bilgilerinin verilmesi
✓ Kioksa özel satış stratejilerinin belirlenmesi ve uygun pazarlama desteğinin verilmesi,